Renowacje obiektów zabytkowych

Renowacje obiektów zabytkowych

Specjalizujemy się w prowadzeniu prac renowacyjnych i modernizacyjnych zarówno pojedynczych obiektów budowlanych, jak i zespołów budynków, dostosowując je do współczesnych wymagań. Wykonujemy odnowy obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, czy objętych ochroną konserwatorską. Posiadamy fachową kadrę inżynierską w zakresie nadzoru i wykonawstwa prac w obiektach objętych ochroną konserwatorską. Znajomość starych i nowoczesnych technologii oraz materiałów budowlanych umożliwia odrestaurowywanie zabytkowych obiektów i przywracanie im dawnej okazałości.

prowadzone prace:


  • roboty murowe;
  • wykonywanie tynków zwykłych lub cienkowarstwowych;
  • wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli;
  • wykonywanie podłóg z tworzyw sztucznych, płytek, deszczułek podłogowych, paneli;
  • odnowa i naprawa starych tynków, gzymsów, boni;
  • roboty malarskie;