tel. 604 637 206, biuro@excel-lancut.pl

Renowacje obiektów zabytkowych

Specjalizujemy się w prowadzeniu prac renowacyjnych i modernizacyjnych zarówno pojedynczych obiektów budowlanych, jak i zespołów budynków, dostosowując je do współczesnych wymagań. Wykonujemy odnowy obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, czy objętych ochroną konserwatorską. Posiadamy fachową kadrę inżynierską w zakresie nadzoru i wykonawstwa prac w obiektach objętych ochroną konserwatorską.

Znajomość starych i nowoczesnych technologii oraz materiałów budowlanych umożliwia odrestaurowywanie zabytkowych obiektów i przywracanie im dawnej okazałości.

Wykonane prace:

  • roboty murowe,
  • wykonywanie tynków zwykłych lub cienkowarstwowych;
  • wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli;
  • wykonywanie podłóg z tworzyw sztucznych, płytek, deszczułek podłogowych, paneli
  • odnowa i naprawa starych tynków, gzymsów, boni
  • roboty malarskie
  • wykonanie chodników, krawężników, ogrodzeń, piłkochwytów

W 2015 r. nasza firma została nagrodzona Podkarpacką Nagrodą Gospodarczą za najlepszą usługę „Renowacje zabytkowych obiektów budowlanych”.